lauantai 18. syyskuuta 2010

Hyvinvointi ja kestävä innovaatiopolitiikka

Olin 14.9.2010 Sitran aamiaistilaisuudessa tutustumassa professori Antti Hautamäen tuoreeseen innovaatiopolitiikkaa tarkastelevaan raporttiin "Sustainable Innovation" (Sitra 2010), joka on julkaistu hieman eri muodossa aiemmin myös suomeksi nimellä "Kestävä innovointi" (Sitra 2008).

Hautamäki määrittelee vuoden 2008 raportissaan kestävän innovoinnin seuraavasti:
"Kestävä innovointi tarkoittaa innovointia, jossa otetaan huomioon innovaatioprosessin ja siinä syntyvien innovaatioiden pitkäaikaiset vaikutukset ihmisiin, yhteiskuntaan, talouteen ja ympäristöön."
Kestävä innovointi haastaa kasvuparadigman, jonka Hautamäki pelkistää kärjistäen "tehdään ensin rahaa ja sitten hyvää" -malliksi (ks. kuva 1). Kasvuparadigmaan perustuvassa innovaatiopolitiikassa talouskasvu on keskeinen tavoite, ja tämän tavoitteen tärkeyttä perustellaan sillä, että talouskasvun myötä voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota ja kehittyä kestävästi.

Kuva 1: Kasvuparadigma vaikeuksissa

Hautamäki kuitenkin näkee tarpeen "eettiselle käänteelle" (ks. kuva 2). Tässä ajattelussa hyvän tekeminen itsessään on menestystekijä ja talous täytyy asettaa aidosti välineen rooliin. Eettinen käänne perustuu malliin, jossa tavoitteena on rakentaa kestävää hyvinvointia yhdistäen kolme kärkeä: 1) elämänlaatu ja onnellisuus, 2) kestävä taloudenpito, ja 3) tasapainoinen luontosuhde.

Kuva 2: Eettinen käänne

Esitetty näkökulma tulee erittäin lähelle degrowth-teemoja, ja suosittelen tutustumista tähän hyvin tiivistettyyn raporttiin. Raportti avaa mielenkiintoisia, joskin paikoin jo aika yleisesti tunnettuja innovaatiopoliittisia näkökulmia degrowth-yhteiskunnan rakentamiseen.

Raportti on kokonaisuuteena hyvä. Kiinnitän kuitenkin kriittisen huomioni raportissa lopussa esitettyyn taulukkoon (ks. kuva 3). Taulukossa käsitellään perinteisen ja kestävän innovaatiopolitiikan eroja: siinä missä perinteinen innovaatiopolitiikka pitää talouskasvua perustavoitteena, kestävässä innovaatiopolitiikassa hyvinvointi ja kestävä kehitys ovat perusarvoja, ja talouskasvulla on vain välinearvoa.

Kuva 3: Perinteinen vs. kestävä innovaatiopolitiikka

Kiinnitän huomion erityisesti Hautamäen sanavalintoihin yhtäältä powerpoint-esityksessä (ks. 2) ja toisaalta taulukossa (kuva 3). Esityksessä kestävän hyvinvoinnin kolmesta kärjestä yksi on kestävä taloudenpito, kun taas taulukossa hyvinvointi-innovoinnin välineeksi mainitaan (kestävä) talouskasvu.

Mielestäni tässä kohdassa on hyvin nähtävissä, kuinka syvälle talouskasvuparadigma on rakentunut innovaatioajattelussamme: kestävä taloudenpito ja kestävä talouskasvu ovat lähellä toisiaan, mutta silti täysin eri asioita.

Kestävä taloudenpito ei sinällään sisällä kasvutavoitetta, kun taas kestävä talouskasvu sisältää kasvutavoitteen perusolettamuksena. Niin yksilön kuin yhteiskuntienkin tasolla hyvä taloudenpito voi edellyttää vyön kiristämistä, joskus jopa taloudellisen toimeliaisuuden määrän vähentämistä, jos kasvun rajat tulevat vastaan. Hautamäen muutoin ansiokkaassa raportissa taloudenpito ja talouskasvu kuitenkin tulevat, kuin huomaamatta, käsitellyiksi käytännössä synonyymeina toisilleen.

Yllä esittämäni kritiikki ei tyhjennä tai vesitä Hautamäen raporttia tai siinä esitettyjä esittämiä argumentteja kokonaisuutena. Päinvastoin, minulla oli mahdollisuus keskustella lyhyesti Hautamäen kanssa esityksen jälkeen, ja kysyin häneltä tästä taloudenpito vs. talouskasvu -kysymyksestä. Hautamäki itsekin piti taloudenpito-käsitettä parempana tässä yhteydessä, ymmärtäen kuitenkin että nyky-yhteiskunnassa talouskasvutavoite on rakentunut systeemisesti sellaiseksi, että talouskasvusta on haasteellista (mutta ei mahdotonta) luopua.

4 kommenttia:

 1. LuontoPortti/NatureGate-verkkopalvelu toteuttaa juuri näitä asioita, joita myös Hautamäen tekstissä esitetään.

  VastaaPoista
 2. LuontoPortti: http://wwww.naturegate.net

  VastaaPoista
 3. Mauri: kiitos vinkistä. Palvelu on vaikuttaa lupaavalle, ja varmastikin auttaa löytämään ja katsomaan luontoa ja ympäristöä uusin tavoin.

  Täsmentäisitkö vielä, millä tavoin palvelu on Hautamäen raportin mukainen, ja mitä haasteita palvelun kestävässä kehityksessä ehkä vielä voisi olla?

  Itse jäin pohtimaan yritysten roolia tuossa palvelussa. Miksi yritykset ova mukana? Hakemassa kuluttajien myötätuntoa olemalla mukana, jotta voivat toisaalla sitten myydä tuotteitaan? Tai ovatko yritykset kyenneet uudenlaiseen kestävään innovointiin tämän projektin myötää? Onko siis näissä yrityksissä nähtävissä "eettinen käänne", vai onko taustalla kuitenkin "the good old economic growth"? :)

  En toki odota, että pystyt näihin haastaviin kysymyksiin vastaavan tarkemmin, eikä näihin varmaankaan yksiselitteisiä vastauksia ole löydettävissäkään. Mutta mitä pohdintoja herää?

  VastaaPoista
 4. Hei!

  Katsoin sen lyhyen tv-ohjelmapätkän. Degrowth -taloudenpidon menestyksessä keskeisin kysymys tuntuu olevan yhteensopivuus nykyiseen kasvun varaan viritettyyn järjestelmään.

  Ilman hyvää yhteensopivuutta degrowth uhkaa jäädä marginaaliseksi 'taleban-ilmiöksi', jolla on idealistisia kannattajia, mutta ei edellytyksiä vaikuttaa olennaisesti talouteen.

  Sinällään nimelliskasvun monetäärisessä mielessä pitäisi olla yhteensopiva degrowthin kanssa. Energian, raaka-aineiden ja maan hintojen sopiva nousu ohjaisi taloutta vastuullista taloudenpitoa kohti.

  Inflaation olemasaolo helpottasi eläke-, yms. järjestelmien ylläpitämistä.

  Verotuksen painopisteen muutaminen palkkatuloista kulutukseen auttaisi myös yhteensovittamisessa. Yksilöille palveluiden ostaminen toisiltaan tulisi houkuttelevammaksi taravoiden hankimisen sijaan.

  Todella kiinnostava ja kannatettava ajatus tämä degrowth!

  Mika

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.