Degrowth?

Degrowth – jolle ei ole vielä keksitty toimivaa suomennosta – voidaan määritellä ainakin kolmen tason käsitteeksi ja liikkeeksi:

1. Talouskasvun ideologian ja talouden kulttuurisen ylivallan kyseenalaistaminen, 'pakeneminen taloudesta'.
2. Degrowth- tai “ei-kasvu”-talousjärjestelmän mallintaminen ja rakentaminen. Laajemmin yhteiskunnan instituutioiden uudistaminen siten, että ne toimivat vakaasti ilman talouskasvua.
3. Tuotannon ja kulutuksen vähentäminen teknologisen kehityksen rinnalla, jotta globaaleihin ekologisiin kriiseihin voidaan tarttua.
 

Talouskasvun ideologian kyseenalaistamisen näkökulmasta degrowth on "symbolinen ase" (Fournier 2008), joka mahdollistaa talouskasvun pakon ja talouden merkitysjärjestelmän ylivallan tarkastelun kriittisesti. Tämä on tärkeää, koska pitkäaikaisista kritiikeistä huolimatta talouden kapealle maailmankuvalle on varsin vähän vaihtoehtoja. Degrowth.fi -projekti toimii ja tutkii ensisijaisesti tällä tarkastelun tasolla.

Kulttuurisen tason kritiikki ei poista tarvetta ekologisesti ja sosiaalisesti tasapainoisen talous- ja yhteiskuntajärjestelmän rakentamiselta. Tällainen järjestelmä on lähtökohtaisesti tasa-arvoinen, huomioi planetaariset rajat eikä pakota jatkuvaan kasvuun. Tavoiteltaessa hyvinvointia tuotannon ja kulutuksen kasvattaminen ei ole korkean kulutuksen maissa mielekästä.

Degrowth on myös kansainvälinen liike, joka on lähtöisin Ranskasta ja levinnyt sieltä muihin maihin. Liike pyrkii edistämään kulttuurista ja ekologista monimuotoisuutta tavoin, joihin kasvukapitalismin käsitteet, käytännöt ja sopimusjärjestelmät eivät sovellu. Vaihtoehtoiset ajatus- ja toimintamallit liike kytkee keskustelevaan demokratiaan ja tasa-arvoon.

Kansainvälinen degrowth-liike on monimuotoinen verkosto, joka on kokoontunut mm. Pariisissa vuoden 2008 konferenssissa sekä Barcelonassa vuoden 2010 konferenssissa. Pariisin konferenssissa on työstetty yhteinen julkilausuma, johon on koottu keskeiset degrowth-teesit.

Lisää degrowth-käsitteestä ja -liikkeestä:
Kirjoja:
Tieteellisiä artikkeleita: