sunnuntai 17. lokakuuta 2010

Missä vihreät, siellä degrowth? Keskustelua VINOn väentapaamisessa

Olin tänään juttelemassa degrowthista vihreiden nuorten kanssa VINOn väentapaamisessa. Esitykseni on kokonaisuudessaan ladattavissa täältä.

Esityksessäni pyrin korostamaan erityisesti seuraavia näkökulmia:

1. Degrowth ei ole paluuta vanhaan, vaan uusien positiivisten vaihtoehtojen etsimistä kalkkiutuneen talouskasvuideologian tilalle. Talouskasvuideologiassa pidetään itsestäänselvyytenä yhtälöä, jonka mukaan hyvinvointi = kehitys = talouskasvu. Talouskasvun kannattajat tarttuvat tähän vanhaan yhtälöön ja toimintamalliin, joka ei enää toimi uudessa maailmassa. Degrowth kyseenalaistaa tämän suoraviivaisen yhtälön: kaikki talouskasvu ja kaikki kehitys ei tosiaankaan lisää luonnon tai ihmisten hyvinvointia. Tarvitaan positiivisia, kasvupakosta vapaita toimintamalleja.

 
2. Degrowth ei ole poliittisesti oikealla eikä vasemmalla, vaan se on arvomaailma, joka asettaa luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin talouden hyvinvoinnin edelle. Jos luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää, että talouden määrän (BKT:n) on laskettava, niin näin tapahtukoon. Pääasia on, että ”talouskasvun” (tai ”työllisyyden”, ”kehityksen”) nimissä ei uhrata luonnon ja ihmisten hyvinvointia.
3. Degrowth ei tarkoita sitä, että talouslaskusta tehtäisiin uusi fetissi talouskasvun tilalle. Degrowth-liike pyrkii vapauttamaan yhteiskunnan (ja sen yksilöt) talouskasvun pakosta, mikä ei tarkoita sitä, että talouslaskusta pitäisi tehdä seuraava uusi päämäärä. Degrowtin voisi kirjoittaa myös ”a-growth”, mikä tarkoittaa esimerkiksi katseen siirtämistä pois talouskasvusta (ja talouslaskusta) suoraan kohti hyvinvointia.

4. Degrowth-liike tavoittelee nykyisenkaltaisen äärimmäisen, luonnon hyvinvointia uhkaavan kapitalistisen riskinoton ja oman edun tavoittelun rajaamista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että liike tavoittelisi pysähtyneisyyttä ja yksilönvapaudesta luopumista. Päinvastoin, ainakin tämän blogin pitäjien mielestä degrowth-liikkeen tulee pyrkiä kohti toimivaa balanssia riskinoton ja varovaisuuden sekä yksilön ja yhteisön etujen välillä.5. Degrowth-talous on eri asia kuin degrowth-yhteiskunta. Degrowth-talous ei voi olla irrallinen juttu, jota toteutetaan nykyisessä talouskasvun yhteiskunnassa. Talouskasvun yhteiskunnassa talouslaskun ”hallittavuus” lienee mahdottomuus. Degrowth-talous, ja sen mahdollisesti mukanaan tuoma hallittu talouslasku, on mahdollista vain, kun yhteiskunnallisen tason kasvupakko on purettu eli kun olemme degrowth-yhteiskunnassa.

Pohdin esityksessäni myös vihreiden ja degrowthin samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Vihreän puolueen tuoreessa elinkeinopoliittisessa ohjelmassa on degrowthin näkökulmasta paljon hyvää:
”Vihreän elinkeinopolitiikan tavoitteena on lisätä ihmisten hyvinvointia ympäristön kantokyvyn puitteissa. Suomen ja koko maailman kehityksen on oltava taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävää. Tämä edellyttää painopisteen siirtämistä aineellisesta kasvusta talouden kestävyyden varmistamiseen. Siksi talouden koon (bruttokansantuotteen) rinnalle tarvitaan muita yhteiskunnan edistystä kuvaavia mittareita (esimerkiksi GPI, Genuine Progress Index), jotta kestävä kehitys olisi koko talouspolitiikan perustana.
Talouskasvun tavoittelu on perusteltua siinä tapauksessa, että se toteuttaa sosiaalisen ja ympäristökestävyyden kriteerit. --- Hallittu talouden koon supistuminen on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin ympäristön tuhoutuminen ja sen aiheuttama ihmisten elinmahdollisuuksien menettäminen. Suomessa talouskasvu on epävarmaa myös huoltosuhteen heikkenemisestä ja työikäisen väestön määrän vähentymisestä johtuen. Politiikalla on varmistettava, että korkea työllisyys ja hyvinvointi ovat mahdollisia myös muina kuin voimakkaan talouskasvun aikoina.”
Hyvä näin, mutta muutamassa kohdassa elinkeinopoliittista ohjelmaa sana ”kasvu” kuitenkin esiintyy vielä hieman kyseenalaisissa merkeissä, esimerkiksi väliotsikkotasolla muodossa ”Vihreää kasvua ja rohkeita innovaatioita”. Yhtä kaikki, mielestäni lupaava elinkeinopoliittinen ohjelma degrowth-talouden näkökulmasta.

VINOn oma talouspoliittinen ohjelma edustaa mielestäni hyvin degrowth-talouden mukaista ajattelua:
”Jos asetamme riittävän suuren hinnan saastuttamiselle ja raaka-aineiden kuluttamiselle ja talouskasvu jatkaa irtoamistaan materiaalisesta kasvusta, ei talouskasvu ole ongelma. Jos markkinat eivät löydä tapoja, ympäristön kannalta kestävissä olosuhteissa nykyisen kaltaisen materiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen, on hallittu taloudellinen taantuma parempi vaihtoehto kuin ympäristön tuhoutuminen.”
Vihreiden ajattelu tältä osin on lupaavaa, erityisesti nuoret ovat tässä ajan hermolla (VINOn talouspoliittinen ohjelma on tehty 15.11.2009 eli ennen kuin tämä blogi on perustettu!).

Vielä voidaan kuitenkin pohtia, edustaako vihreiden ja VINOn ajattelu enemmän degrowth-taloutta vai degrowth-yhteiskuntaa. Tämä on tärkeä kysymys, sillä hallittu taloudellinen taantuma voi olla mahdoton yhtälö talouskasvun yhteiskunnassa, joten degrowth-talouden onnistuminen edellyttää degrowth-yhteiskunnan rakentamista.

Esitystäni seurasi hyvä, kriittinen keskustelu. Degrowthin uutuus tuli kyseenalaistettua, oikeutetusti. Esimerkiksi Tim Jacksonin Prosperity withouth growth ja Serge Latouchen Jäähyväiset kasvulle -kirjojen toimenpide-ehdotuksia pidettiin monilta osin samoina kuin mitä vihreät ovat esittäneet. Näin varmasti onkin.

Keskustelussa itse esitin näkökulman, että vihreillä ja VINOlla on sekä retorisella että toimenpidetasolla hyvinkin degrowthin mukaista ajattelua. Äänestäjänä ilmaisin kuitenkin huoleni siitä, että vihreät eivät ole selkeästi kertoneet, milloin ja missä heidän arvomaailmassaan menee raja yhtäältä talouskasvun edistämisen ja toisaalta luonnon ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisen välillä.Degrowth-äänestäjänä rajanvedon pitäisi olla selkeä: luonnon ja ihmisten hyvinvointi aina ennen talouskasvua. Vaikka joskus reaalipolitiikka tekisi tämän mahdottomaksi, tämä pitäisi uskaltaa sanoa avoimesti ristiriitaisissakin tilanteissa. Tämän arvomaailman selkeämpi viestiminen toimisi ainakin itselleni kannustimena äänestää vihreitä.

In VINO veritas!

12 kommenttia:

 1. Lisäyksenä: puheenvuoroni jälkeinen kommenttipuheenvuoro ja keskustelu olivat loistavia - erinomaista kritiikkiä ja keskustelua edistäviä kommentteja.

  Paikalla olleet vinolaiset: jos tai toivottavasti kun luette tämän, niin kommentoikaa toki ja lisätkää keskustelussa nousseita pointteja tänne. yllä oleva blogikirjoitus ei varmasti tee oikeutta hyvälle keskustelulle!

  VastaaPoista
 2. Jep, hyvää keskustelua oli ja kiitos erinomaisesta ja kiihkottomasta esityksestä!
  Erilaisella esityksellä olisimme varmasti kyenneet toistamaan sen iänikuisen eipäs-joopas-mun-isällä-vähäpäästöisempi-auto-kun-teiän-isällä -keskustelun, mutta onneksi nyt päästiin kerrankin rakentavaan keskusteluun.

  Minusta onnellisinta oli vastakkainasettelun välttäminen ja monien esiintuoma yhteneväisyyksien etsintä ja esiintuonti.

  Sekä arvopohjassa että politiikkakeinoissa on kuitenkin enemmän yhteneväisyyksiä kuin eroavaisuuksia: kasvun priorisoinnista ja retoriikasta siirtyminen onnellisuuden ja hyvinvoinnin priorisointiin ja retoriikkaan, taloudellisen toimeliaisuuden asetteminen tiukasti luonnon kantokyvyn rajoihin, uusien hyvinvoinnin mittarien käyttöönotto sekä sosiaalisen tasa-arvoisuuden saavuttaminen globaalilla skaalalla.

  Aihetta "sisäiseen"(vihreät - degrowth-liike) keskusteluun varmasti on vielä ja toivonkin, että sitä kyetään käymään samassa hengessä kuin ViNOn väentapaamisessa, mutta tärkeämpää on kuitenkin pyrkiä siirtämään keskustelu todellisten vastapoolien(kasvun puolustajat vs. kestävän hyvinvoinnin puolustajat) välille.

  Kiitos vielä hyvästä esityksestä, tästä on hyvä jatkaa.

  VastaaPoista
 3. No, mites se degrowth-puolue? Onko joku ryhmä perustamassa sellaista Suomeen :)? Itseltäni on kadonnut luottamus vihreisiin. Mielestäni heidän ajattelunsa "New Green Deal" (vai mikä se oli), ei riittävän napakasti kyseenalaista vallitsevaa taloudellista myyttiä. Jotenkin toivoisi polittiiselta ja talouselämän johdolta selkeitä henkilökohtaisia näyttöjä omista elämänvalinnoista, joilla he pyrkivät näyttämään esimerkkiä kohtuullisemmasta, mutta samalla laadukkaammasta elämästä. Onko tällaisia poliitikkoja olemassa? Onko niin, että johtotasolla tämä vallitseva talouskasvun myytti on niin mukaansa tempaava, että kohtuullisuus unohtuu...

  VastaaPoista
 4. Hei!

  Toivon todella, että Vihreät lähtevät tekemään työtä degowthin hyväksi. Tarjolla on oiva paikka uudistua. Näin keskeisessä asiassa kannanottojen on kuitenkin oltava selkeitä. Yhtä aikaa on mahdotonta olla sekä degrowthin että talouskasvun puolella.

  T: Olli

  VastaaPoista
 5. Minusta olisi hienoa, jos vihreät tähän lähtisivät. Tällä hetkellä minulla on ekaa kertaa sellainen olo elämässä, että en tiedä, ketä äänestäisin. Onko vihreissä tai ylipäätään missään puolueessa ehdokkaita (Oulun lääni?), jotka selkeästi kyseenalaistaisivat jatkuvan kasvun myytin?
  Timo Järvensivun VINO-slide-esitys oli erittäin valaiseva. Kiitos siitä.

  VastaaPoista
 6. Hei!

  Juttua lukiessa tuli sellainen olo, että se ehkä oli kirjoitettu hiukan toiveikkaat lasit silmillä. Täytyy muistaa, että kyse oli Vihreistä nuorista, siis ikäluokasta, jota valta ei toistaiseksi ole ehtinyt turmella.

  Kerran kirjastossa käsiini osui kirja, jossa oli kuvia Koijärveltä. Hämmästyin, kun jostain valokuvasta tunnistin Osmo Soininvaaran. Hänelläkin oli siis nuorena ollut muitakin ihanteita kuin talous, talous ja talous.

  Toivon silti, että olen väärässä. Olisi hienoa, jos vihreät untuvikot todella löytäisivät degrowthin eivätkä valmiiksi broilereiksi kasvettuaan lähtisi talouden asialle.

  VastaaPoista
 7. Soininvaaran on todellinen kasvufanaatikko, muuta ei miehellä mielessä kuin kasvu ja kasvu.

  http://trustbus.weebly.com/1/post/2010/09/soininvaara-kasvufanaatikko.html

  VastaaPoista
 8. Kun nyt kerran joku kysyi, että onko joku perustamassa "degrowth-puoluetta", niin tervetuloa ideoimaan ja päättämään Maailmanpuolueen kannasta kyseiseen asiaan.

  Manifestissa/aatteissa sanotaan asiasta näin:

  "4 § Maailmanpuolue toimii ihmisarvoisen talousjärjestelmän puolesta

  Ihmisarvoisen talousjärjestelmän ylimpänä tavoitteena ei ole omaisuuden kartuttaminen vaan maailmanlaajuinen hyvinvointi.

  Ihmisarvoinen talousjärjestelmä palvelee yhteiskuntaa ja sen kestävää kehittämistä."
  http://www.mirule.org/maailmanpuolue/discussion/613

  ... mutta mm. tämän periaatteen perusteella on siis tarkoitus ruveta kehittämään poliittista ohjelmaa periaatteen viemiseksi käytännön tasolle, ja kaikki jäsenet voivat osallistua tasavertaisina tämän politiikan muodostamisessa.

  Minulle itselleni sopii hyvin tuo "a-growth"-idea, jolloin toiminnan perimmäinen tarkoitus (hyvinvointia ihmisille, hyvinvointia maailmalle!) on tärkeämpi kuin se tapahtuuko jossain mikro- tai makrotasolla kasvua, taantumaa vai paikallaanpysymistä.

  Linkki:
  http://www.maailmanpuolue.fi/ tai
  http://www.facebook.com/maailmanpuolue

  VastaaPoista
 9. Missä politiikka, siellä degrowth? On ehkä Suomessa vielä aikaista sanoa, tuleeko degrowthilla olla oma puolue - vai olisi kuitenkin tässä vaiheessa hedelmällisempää pyrkiä saamaan kaikki puolueet keskustelemaan degrowthin tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta, minkä jälkeen tiedämme paremmin nykypuolueiden kannan asiaan.

  Tästä käytiin eilen keskustelua Suomen degrowth -verkoston avoimessa tapaamisessa. Todettiin, että näin vaalien alla olisi hyvä järjestää vaalipaneeli, jonka aiheena on degrowth. Ja paneelikeskusteluun osallistujiksi kaikki kynnelle kykenevät puoleet.

  Vaalipaneelin järjestelemisestä saataneen lähitulevaisuudessa tietoa degrowth-verkoston sähköpostilistan kautta. Listan tiedot: www.degrowthfinland.fi -> Suomen degrowth-verkosto.

  VastaaPoista
 10. Perustetaan sitten uusi puolue asiaa varten tai ei, niin suosittelen lämpimästi myös nykyisiin valtapuolueisiin vaikuttamista.

  Kirjoittelin omaan blogiini pohdintaa siitä miksi vihreiden suhtautuminen degrowthiin on nykyisen kaltainen (tai siis mitään virallista linjaahan ei ole. Ohjelmatasolla kasvupakosta irtisanoudutaan ja päivänpolitiikassa mennään miten mennään).

  Uskoisin että sovittelemmalla keskustelulla olisi löydettävissä hyvin samaan suuntaan vievä linja. Nythän keskustelut ovat seuranneet "Green new deal on järjetön!", "No eipäs ole, kun irtikytkentää ei ole kokeiltukaan!" -linjalla, joka ei ehkä luo kovin helposti siltaa kahden osapuolen välille.

  Ehdottaisinkin liikkeen aktiiveille, joko kaikkien puolueiden johdon tapaamista ja rakentavaa keskustelua heidän kanssaan tai kirjeen lähettämistä, jossa pyydettäisiin vastausta degrowth-liikkeen esille tuomiin kysymyksiin.

  Ja vihreät nuoret eivät muuten ole mitään untuvikkoja vaan erityisesti kunnallispolitiikassa ryvettyneitä ihka oikeita poliitikkoja, jotka ovat myös puoleen suurin jäsenjärjestö, ja joita syytettiin puoluekokouksessa omien kantojen läpi junttaamisesta. Joten huoli pois, toivoa on ;)

  VastaaPoista
 11. Miten kommentoisitte Talousdemokraatteja ja heidän pyrkimystään saada ehdokas eduskuntavaaleihin 2011? Ja ennen kaikkea tuota heidän ohjelmaansa? Minusta äkkisiltään näyttää ihan samoilta ajatuksilta kuin degrowth-sivuilla. www.talousdemokratia.fi

  VastaaPoista
 12. Tervehdys, vastaan tuohon kysymykseen Talousdemokraateista. Tutustuin pohdintaan nettisivuilla ja ajatukset ovat mielestäni samansuuntaisia. Hyvä että samansuuntaista toimintaa on eri tahoilla - tämä tuo voimaa ja "resilienceä" kasvukriittiseen kansalaistoimintaan.

  Eroavaisuuksiakin ajattelussa voi olla - alkaen ihan nimitasosta: talousdemokraatit. Degrowth-ajattelussa pyritään ehkä osittain myös pakenemaan talouskeskeistä ajattelua. Tällöin tulisi ehkä puhua ihan vain kansalaisdemokratiasta, eikä "pelkästään" talousdemokratiasta. Mutta toisaalta on hyvä puhua talousdemokratiasta, kun nimenomaan tähän halutaan fokusoitua.

  VastaaPoista

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.